Tovární 906/44
Olomouc, 779 00
Czech Republic

Seznam akcí, které firma RAVOZ od svého vzniku zpracovala by byl obsáhlý (jedná se samozřejmě i o drobné akce či rekonstrukce), ale mezi nejvýznamnější patří zejména tyto:

2023

 • Pražírna sladu 2 x 2.000 kg/cyklus, včetně spalovače aromátu – šéfmontáž, uvedení do provozu; Rusko
 • Mikrosladovna – výroba, dodávka – expedice, uvedení do provozu; Indie
 • Mikrosladovna – výroba, dodávka – expedice, uvedení do provozu; Brazílie
 • Sladovna 6.000 t/rok – šéfmontáž, uvedení do provozu; Rusko

Pražič sladu

2022

 • Sladovna 6.000 t/rok – výroba, dodávka, zahájení šéfmontáže; Rusko
 • Výroba zeleného sladu – projekt, Lotyšsko
 • Pražírna sladu 2 x 2.000 kg/cyklus, včetně spalovače aromátu – projekt, výroba, dodávka, zahájení šéfmontáže; Rusko
 • Automatizace dopravních cest – studie, ČR
 • Mikrosladovna – dodávka, uvedení do provozu, ČR

Mikrosladovna

2021

 • Pražírna sladu 600 kg/cyklus, včetně spalovače aromátu – dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Slovensko
 • Mikrosladovna – (dodávka v r. 2020) uvedení do provozu; Rusko
 • Výměna chladičů vzduchu klíčírny (chladící medium MPG) – dodávka; Rusko
 • Mikrosladovna – dodávka, uvedení do provozu; Turecko
 • Mikrosladovna – dodávka; uvedení do provozu; Rusko

Pražič sladu

2020

 • Pražírna sladu 600 kg/cyklus, včetně spalovače aromátu - projekt, výroba (dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu únor/březen 2021); Slovensko
 • Pražírna sladu 2.000 kg/cyklus, včetně spalovače aromátů – dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; ČR
 • Mikrosladovna – dodávka (šéfmontáž a uvedení do provozu po omezení v souvislosti s koronavirem); Rusko
 • Spalování aromátů - projekt, výroba a dodávka (šéfmontáž a uvedení do provozu po omezení v souvislosti s koronavirem); Rusko
 • Kompletní modernizace sladovny na výkon 22.000 t/rok - ukončení šéfmontáže a uvedení do provozu; Turecko

Spalování aromátů

2019

 • Kompletní modernizace sladovny na výkon 22.000 t/rok - projekt, výroba, dodávka, zahájení šéfmontáže (ukončení šéfmontáže a předání do provozu 02/2020); Turecko
 • Hvozd 35 t sladu/den – dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Rusko;
 • Modernizace aeračních komor klíčírny – projekt, výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Bělorusko
 • Sladovna 6.000 t/rok – projekt; Rusko
 • Modernizace vytápění a ŘS sestavy tří hvozdů – projekt, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu; ČR
 • Pražírna sladu 2.000 kg/cyklus, včetně spalovače aromátů – projekt, výroba (dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu 2020); ČR
 • Mikrosladovna – výroba (dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu 2020); Rusko

Kruhový hvozd

2018

 • Sladovna 20.000 t/r – projekt 3. části, výroba, dodávka, dokončení šéfmontáže a uvedení do provozu; Nový Zéland
 • Hvozd 10 t sladu/den - výroba, dodávka , dokončení šéfmontáže a uvedení do provozu; Rusko
 • Hvozd 35 t sladu/den - projekt, výroba (dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu 2019); Rusko
 • Modernizace aeračních komor klíčírny – projekt, výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Bělorusko
 • Mikrosladovna - uvedení do provozu; Rusko
 • Modernizace klíčírny – projekt, dokončení šéfmontáže a uvedení do provozu; Rusko
 • Kruhový hvozd 110 t sladu/den, včetně odkličování – dokončení šéfmontáže a uvedení do provozu; Rusko

Klíčírna

2017

 • Pražírna sladu 2 x 2.000 kg/ cyklus, včetně spalovače aromátů - projekt, výroba, dodávka (šéfmontáž a uvedení do provozu 2018); Polsko
 • Sladovna 20.000 t/r - projekt 2. části, výroba, dodávka vybraných částí kruhové klíčírny (šéfmontáž a uvedení do provozu 2018); Nový Zéland
 • Modernizace aeračních komor klíčírny - projekt, výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do povozu; Bělorusko
 • Mikrosladovna - dodávka (šéfmontáž a uvedení do provozu 2018); Rusko
 • Modernizace klíčírny - projekt, výroba a dodávka vybraných částí, zahájení šéfmontáže (dokončení šéfmontáže a uvedení do provozu 2018); Rusko
 • Kruhový hvozd 110 t sladu/den, včetně odkličování - projekt, výroba (dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu 2018); Rusko

Projekty sladoven, realizace

2016

 • Sladovna 20.000 t/r - šéfmontáž a uvedení do provozu; Nový Zéland
 • Pražírna sladu 2 x 2.000 kg/ cyklus - dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Rusko
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus, včetně rekuperace - šéfmontáž a uvedení do provozu; Polsko

Kruhový hvozd

2015

 • Pražírna sladu 2 x 2.000 kg/ cyklus - projekt, výroba, (dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu 2016); Rusko
 • Sladovna 20.000 t/r - výroba, dodávka vybraných částí provozních souborů (šéfmontáž a uvedení do provozu 2016); Nový Zéland
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus, včetně rekuperace - výroba, dodávka (šéfmontáž a uvedení do provozu 01/2016); Polsko
 • Projekt sladovny 20.000 t/r - 2. část; Nový Zéland
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus - projekt, výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do povozu; Bělorusko
 • Mikrosladovna - dodávka a uvedení do provozu; Slovensko - Nitra
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus, včetně rekuperace - šéfmontáž a uvedení do provozu; Polsko

Pražič PS2000

2014

 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus, včetně rekuperace - výroba, dodávka (šéfmontáž a uvedení do provozu 01/2015); Polsko
 • Projekt sladovny 20.000 t/r - 1. část; Nový Zéland
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus - projekt, výroba a dodávka (šéfmontáž a uvedení do povozu 03/2015); Rusko
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus, včetně rekuperace a spalování aromátů - dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Polsko

Kruhová klíčírna

2013

 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus, včetně rekuperace a spalování aromátů - projekt, zahájení výroby; Polsko
 • Doprava sladu na varnu - dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Rusko

Máčírna 2x65t

2012

 • Pražírna sladu 1.000 kg/ cyklus - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Nový Zéland
 • Mikrosladovna - dodávka a uvedení do provozu; ČR - Praha
 • Mikrosladovna - dodávka a uvedení do provozu; ČR - Brno
 • Doprava sladu na varnu - projekt, uvedení do provozu 04/2013; Rusko

Pražič PS1000

2011

 • Pražírna sladu 1.000 kg/ cyklus - projekt; Nový Zéland
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus - šéfmontáž a uvedení do provozu; Polsko
 • Linka na výrobu zeleného sladu pro pražírnu - šéfmontáž a uvedení do provozu; Slovensko
 • Linka na šrotování ječmene pro varnu pivovaru - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Ukrajina

Mikrosladovna

2010

 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus - šéfmontáž a uvedení do provozu; Polsko
 • Linka na výrobu zeleného sladu pro pražírnu - šéfmontáž a uvedení do provozu; Slovensko
 • Linka na šrotování ječmene pro varnu pivovaru - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Ukrajina

Linka posuvné hromady

2009

 • Máčírna 360 t – EMI + ASŘTP - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Maďarsko
 • Máčírna 360 t – odsávání CO2 - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Maďarsko
 • Máčírna 360 t – pneumatické rozvody - projekt, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Maďarsko
 • Klíčírna - dodávka a montáž ventilátorů kruhové klíčírny; Maďarsko
 • Pražírna sladu 1.200 kg/ cyklus - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Litva
 • Příjem ječmene, čištění, třídění, aspirace – EMI + ASŘTP - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Litva
 • Expedice sladu a odpadů, aspirace – EMI + ASŘTP - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Litva
 • Klíčírna typu Saladin – štěrbinová samonosná síta - výroba, dodávka, šéfmontáž; Slovensko
 • Klíčírna typu Saladin – EMI + ASŘTP - výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Slovensko
 • Máčírna – projekt rekonstrukce potrubních rozvodů, provzdušňování, přečerpávání; Slovensko
 • Máčírna – pneumatické rozvody - výroba, dodávka, šéfmontáž; Slovensko
 • Klíčírna typu Saladin – rekonstrukce klíčírny - kompletní technologický projekt; Slovensko

Máčírna 6x80t

2008

 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus - projekt, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu; ČR - Litovel
 • Máčírna 360 t - kompletní technologický projekt, stavební zadání; Maďarsko
 • Pražírna sladu 1.200 kg/ cyklus - projekt rozšíření stávající pražírny; Litva
 • Příjem ječmene, čištění, třídění, aspirace - kompletní technologický projekt; Litva
 • Expedice sladu a odpadů, aspirace - kompletní technologický projekt; Litva

Jednolískový hvozd

2007

 • Pražírna sladu 1.200 kg/ cyklus - uvedení do provozu (dodávka v r. 2006); Litva
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus - projekt, výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Polsko
 • Pražírna sladu 2.000 kg/ cyklus - projekt, výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu; Francie
 • Aspirace prachu ječmenných sil - projekt, dodávka, montáž; ČR

Linka Saladin

2006

 • Pneudoprava sladu a ječmene - projekt, dodávka řídícího systému, šéfmontáž; Rusko
 • Pražírna sladu 1200kg/cyklus - projekt, výroba, dodávka (uvedení do provozu 03/07); Litva
 • Mikrosladovna - dodávka a uvedení do provozu; ČR - Kroměříž
 • Odkličování sladu - projekt + dodávka + montáž; ČR - Nošovice
 • Mikrosladovna - dodávka a uvedení do provozu; Egypt
 • Rekuperace tepla hvozdu - projekt, dodávka + šéfmontáž; Slovensko

Pražič PS1200

2005

 • Rekonstrukce hvozdu - projekt, technologie jednolískového hvozdu s rekuperací; Slovensko - Michalovce
 • Rekuperace spalin dvoulískového hvozdu - projekt, dodávka + montáž; Slovensko
 • Instalace odkaménkovače do šrotovací linky - projekt, engineering; ČR - Nošovice
 • Pražič sladu 1200kg/cyklus - projekt, výroba, dodávka + montáž; ČR - Litovel
 • Rekonstrukce vymáčení ječmene - projekt, dodávka + montáž; Slovensko
 • Rekuperace spalin plynového vytápění hvozdu - projekt, dodávka + montáž; Slovensko
 • Mikrosladovna - dodávka včetně uvedení do provozu; Bělorusko
 • Mikrosladovna - dodávka včetně uvedení do provozu; Ukrajina

2004

 • Mikrosladovna - dodávka včetně uvedení do provozu; Slovensko
 • Mikrosladovna - dodávka včetně uvedení do provozu; Litva
 • Dodávky vybraných provozních souborů pro sladovnu 20.000 t/r; Litva
 • Rekuperace tepla hvozdu - projekt + dodávka + šéfmontáž; Litva
 • Čtyřválcové mačkadlo sladu - 2 t/hod - dodávka + šéfmontáž; Rusko

2003

 • Čištění a třídění ječmene, doprava sladu - projekt, dodávka řídícího systému + šéfmontáž; Rusko
 • Aktivní odvětrávání sil - projekt, engineering; ČR
 • Posklizňová linka zemědělských plodin - projekt; ČR
 • Doprava a skladování měkkých směsí - projekt, engineering; ČR
 • Expediční zásobníky na slad - projekt, dodávka + montáž; ČR

2002

 • Mikrosladovna - dodávka včetně uvedení do provozu; Rusko - Tatarstan
 • Technologický projekt kompletní sladovny výkonu 20.000 t/r; Litva

2001

 • Rekuperace tepla hvozdu - projekt + dodávka; Rusko - Baškirie
 • Technologický projekt kompletní sladovny výkonu 40.000 t/r; Rusko - Tatarstan
 • Dodávky vybraných provozních souborů pro sladovnu 40.000 t/r; Rusko - Tatarstan
 • Pražírna sladu 800 kg/cyklus - projekt + dodávka; Rusko - Tatarstan

2000

 • Zpracování kompletní výrobní dokumentace automatického nastíracího zařízení hvozdu; ČR
 • Rekonstrukce dopravních cest zeleného sladu - projekt; ČR - Hodonice
 • Zpracování kompletní výrobní dokumentace automatického nastíracího zařízení hvozdu; ČR - Hodonice

1999

 • Rekonstrukce klimatizačních komor klíčírny - projekt + dodávka; ČR - Michalovice
 • Dodávky vybraných provozních souborů; Rusko - Tatarstan
 • Techonologický projekt kompletní sladovny výkonu 20.000 t/r; Rusko - Tatarstan

1998

 • Dodávky vybraných provozních souborů; Rusko - Baškirie

1997

 • Rekonstrukce klimatizačních komor klíčírny - projekt + dodávka; ČR
 • Rekonstrukce vzduchotechniky klíčírny - projekt + dodávka; ČR
 • Technologický projekt rekonstrukce příjmu a sil - projekt; Rusko - Rjazaň
 • Technologický projekt kompletní sladovny výkon 22.000 t/r; Rusko - Baškirie
 • Pražič sladu vč. příslušenství - projekt + dodávka; Slovensko - Trnava

1996

 • Rekonstrukce chlazení klíčírny - projekt + dodávka; ČR - Plzeň
 • Rekonstrukce expedice a aspirace - projekt + dodávka; ČR - Hodonice

1995

 • Projekt a engineering prvního kruhového hvozdu a klíčírny v ČR; ČR - Hodonice

1994

 • Technologický projekt kompletní sladovny výkonu 2.500 t/r; Rusko - Saratov

1993

 • Kompletní rekonstrukce hvozdu s počítačovým řízením - projekt + dodávka; ČR - Velké Březno
 • Výstavba velkoobjemových sil na slad - projekt + engineering; ČR - Hanušovice
 • Rekonstrukce aspirace prachu při dopravě sladu - projekt + dodávka; ČR - České Budějovice

1992

 • Čistící a třídící linka na zemědělské produkty - projekt + dodávka; Slovensko - Trnava
 • Projekt rekonstrukce klíčírny a hvozdu - projekt; ČR