Tovární 906/44
Olomouc, 779 00
Czech Republic

3D model aplikace REVIT

Firma RAVOZ spol. s r.o. byla založena v r. 1991. Vznikla zprivatizováním samostatného hospodářského střediska Projekce, které v rámci s.p. Strojobal Olomouc zajišťovalo projektové a inženýrské činnosti.

Firma se od začátku své činnosti specializuje na projektování a dodávky zejména na technologie sladoven, dále pak silových hospodářství, úpravu plodin pro zemědělská družstva atd. Kádr firmy RAVOZ tvoří vysoce kvalifikovaní pracovníci a stabilní okruh externích spolupracovníků. Firma disponuje obsáhlým archívem, špičkovou výpočetní technikou, reprografickou technikou a moderními prostory.

Výrobní program je dán vždy charakterem zakázek, ale ve větších sériích se od r. 1993 vyrábí a dodává mačkadlo sladu MS 160/160 určené zejména pro minipivovary, dále např. v menších sériích mikrosladovny. Mačkadel sladu se již vyrobilo a dodalo takřka 70 ks a tato zařízení pracují bez poruchy na náročných trzích např. v Japonsku, Číně, Rusku, SRN, Mongolsku, Filipínách, Vietnamu, Norsku atd.

V červenci 1997 byl vyroben a uveden do provozu pražič sladu PS 600 o výkonu 600 kg upraženého sladu/1 šarži pro slovenského zákazníka. Tento prototyp doposud úspěšně funguje. V roce 2001 byla vyrobena kompletní pražírna sladu o výkonu 800 kg upraženého sladu/1 šarži pro ruského zákazníka. Tento pražič je již nové generace s novým řídícím systémem a pneumatickým ovládáním. Od této doby byly dodány kompletní provozní soubory pražíren a různých výkonech a konfiguracích (viz REFERENCE).

V květnu 2002 byl dokončen vývoj a výroba 3-boxové mikrosladovny s automatizovaným řízením a protokolárním výstupem. V roce 2016 byla ukončena další významná inovace 3-boxové mikrosladovny.

Název firmy: RAVOZ spol. s r. o.
Adresa: Tovární 906/44
779 00 Olomouc
Czech Republic
IČ:
DIČ:
42869536
CZ42869536
Statutární zástupce: Ing. Radovan Prokeš
ředitel - jednatel společnosti