Tovární 906/44
Olomouc, 779 00
Czech Republic

Firma RAVOZ spol. s r. o. se od začátku své činnosti specializuje na projektování a dodávky technologií sladoven, silových hospodářství, úpravu plodin pro zemědělská družstva a dalších. Firma disponuje vysoce kvalifikovanými pracovníky, špičkovou výpočetní i reprografickou technikou. Nejvýznamnější projekty realizované naší společností naleznete v sekci: REFERENCE.

Pražiče sladu

Slouží k výrobě karamelového a barevného sladu pro pivovarské účely. Pražiče sladu tvoří základ technologické linky sladoven, pracují v cyklech dle zvoleného druhu pražení.

Sladovny a pivovary

Sladovny jsou soubory technologických zařízení, kde se postupně mění zrno na slad. I v tomto oboru se však v posledních letech při projektování zohledňují nové poznatky. Každá sladovna je do určité miry originál, nejedná se nikdy o seriová řešení.

Mačkadlo sladu

Jednoúčelový stroj sloužící k mačkání-šrotování sladu. Používá se v menších pivovarech jako hlavní šrotování do varny, nebo ve větších pivovarech jako doplňkové šrotování speciálních sladů.

Mikrosladovna

Laboratorní zařízení používané k mikrosladování ječmene s automatizovaným řízením a protokolárním výstupem. Často se využívá jako doplňkové zařízení sladoven.